Санал асуулга

Хороодын үйл ажиллагааны зар мэдээг ямар байдлаар авдаг вэ? (6 нийт санал)

 • Хорооны Иргэний танхимаас
  50%
 • Хэвлэл мэдээллээс
  0%
 • Мэддэггүй
  50%

Та хорооны засаг даргаа мэдэх үү? (5 нийт санал)

 • мэднэ
  20%
 • мэдэхгүй
  80%

Төсөлд хамрагддахдаа олон бичиг баримт бүрдүүлэх нь зөвүү? (7 нийт санал)

 • Шаардлагатай
  71%
 • Шаардлагагүй
  28%
 • Бусад

  0%