Санал асуулга

Хороодын үйл ажиллагааны зар мэдээг ямар байдлаар авдаг вэ? (4 нийт санал)

 • Хорооны Иргэний танхимаас
  50%
 • Хэвлэл мэдээллээс
  0%
 • Мэддэггүй
  50%

Та хорооны засаг даргаа мэдэх үү? (2 нийт санал)

 • мэднэ
  0%
 • мэдэхгүй
  100%

Төсөлд хамрагддахдаа олон бичиг баримт бүрдүүлэх нь зөвүү? (3 нийт санал)

 • Шаардлагатай
  66%
 • Шаардлагагүй
  33%
 • Бусад

  0%