Санал асуулга

Хороодын үйл ажиллагааны зар мэдээг ямар байдлаар авдаг вэ? (5 нийт санал)

 • Хорооны Иргэний танхимаас
  60%
 • Хэвлэл мэдээллээс
  0%
 • Мэддэггүй
  40%

Та хорооны засаг даргаа мэдэх үү? (3 нийт санал)

 • мэднэ
  0%
 • мэдэхгүй
  100%

Төсөлд хамрагддахдаа олон бичиг баримт бүрдүүлэх нь зөвүү? (5 нийт санал)

 • Шаардлагатай
  80%
 • Шаардлагагүй
  20%
 • Бусад

  0%